info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Program MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Dotační program MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Děti, resp. mládež, musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

Naše škola se do dotačního programu Jihočeského kraje zapojila. Podpora v naší škole bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí, konkrétně na:

  • školní stravování
  • předškolní vzdělávání

až do výše 4 000,- Kč (maximální částka podpory).

Více informací naleznete na https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Žádost o podporu naleznete zde

žádost o podporu – My v tom Jihočechy nenecháme I

K žádosti doloží zákonný zástupce:

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osoby vzor formuláře (Word),
  • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osoby vzor formuláře (Word),
  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

POTVRZENÍ – konečná finální podoba – doplnění práce

 

Vyplněnou žádost odevzdejte v ředitelně školy v době od 5. 12. 2022 do 16. 1. 2023.

Při podání žádosti budou žadatelům poskytnuty bližší informace o termínu poskytnutí finančního příspěvku.