info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

LOGOPEDIE V MŠ – termíny

Termíny logopedie v roce 2023

12.01. 2023

09.02. 2023

30.03. 2023

20.04. 2023

11.05. 2023

08.06. 2023

14.09. 2023

05.10. 2023

09.11. 2023

07.12. 2023

V tento den je v naší mateřské škole přítomna paní logopedka Dr. Bártová. A to od 12,00 hodin a do – podle zájemců.

Na logopedii se nemusíte objednávat, stačí si dítě vyzvednout po obědě a navštívit paní logopedku u nás ve školce

Kontakt:

Logopedická ambulance s.r.o.

Masarykova 188

Poliklinika Český Krumlov

Dr. Bártová J.

Mobil: 605 148 243