info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Stravné

Finanční norma na nákup potravin od 1.6. 2022 

Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1. a 2. Tam jsou zařazeni na dobu příslušnou šk. roku, ve kterém dosahují určitý věk.

Skupina 1. – děti do 6 let                 Skupina 2. – děti 7 – 10 let                         

Přesnídávka  10,00 Kč                      10,00 Kč 

Oběd             22,00 Kč                     24,00 Kč

Svačina          10,00 Kč                      10,00 Kč 

Celkem                 42,00 Kč                  44,00 Kč