info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Stravné

Finanční norma na nákup potravin

Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1. a 2. Tam jsou zařazeni na dobu příslušnou šk. roku, ve kterém dosahují určitý věk.

Skupina 1. – děti do 6 let                 Skupina 2. – děti 7 – 10 let                         

Přesnídávka  9,00 Kč                      9,00 Kč z toho 1,00 Kč na pitný režim

Oběd             19,00 Kč                     21,00 Kč z toho 1,00 Kč na pitný režim

Svačina          8,00 Kč                      8,00 Kč z toho 1,00 Kč na pitný režim

Celkem                 36,00 Kč                                           38,00 Kč