info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Stravné

Finanční norma na nákup potravin od 1.9. 2023

Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1. a 2. Tam jsou zařazeni na dobu příslušnou šk. roku, ve kterém dosahují určitý věk.

Skupina 1. – děti do 6 let                 Skupina 2. – děti 7 – 10 let                         

Přesnídávka  13,00 Kč                      13,00 Kč 

Oběd             27,00 Kč                     29,00 Kč

Svačina          12,00 Kč                      12,00 Kč 

Celkem                 52,00 Kč                  54,00 Kč