info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Organizace dne

Časový harmonogram dne 

 • 06,00 – 08,00  scházení dětí, spontánní hry dle volby dětí
 • 08,00 – 08,15  pohybové a relaxační aktivity
 • Časový rozvrh dne :: ŠKOLKA a ŠKOLA v Ryžovišti08,15 – 09,00  hygiena, dopolední svačina (přesnídávka)
 • 09,00 – 09,30  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
 • 09,30 – 11,30  převlékání, pobyt venku
 • 11,30 – 12,00  hygiena, oběd
 • 12,00 – 12,15  rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek
 • 12,15 – 14,00  hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
 • 14,00 – 14,30  hygiena, svačina
 • 14,30 – 16,30  odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení a jiné akce školky).

Scházení a rozcházení dětí:

 • 06,00 – 07,00  děti se scházejí v Zelené a Modré třídě
 • 15,30 – 16,30  děti se rozcházejí z Červené a Žluté třídy.

Přesnídávka, oběd, odpolední svačina

 • Zelená a Modrá třída
  • přesnídávka  08,15 – 08,40
  • oběd 11,15 – 11,40Zdravé svačiny, po kterých vaše děti neztloustnou
  • odpolední svačina 14,15 – 14,40
 • Červená a Žlutá třída
  • přesnídávka 08,40 – 09,00
  • oběd 11,40 – 12,00
  • odpolední svačina 14,30 – 14,50 (dle počtu dětí se svačina může shodovat se třídami Zelenou a Modrou)