info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ

  1. znát své jméno a umět ho vyslovit
  2. umět se obléci a svléci (s pomocí), obout a zout boty a bačkůrky
  3. najíst se samostatně lžící, pít ze skleničky či hrnečku
  4. umět se vysmrkat
  5. zvládat základy sebeobsluhy- samostatnost při použití WC, mýt si ruce
  6. umět po sobě uklízet
  7. dokázat vyjádřit svou potřebu
  8. umět poprosit, poděkovat
  9. dokázat respektovat dospělé osoby