info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Informace k přijímacímu řízení

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PROBÍHAT OD 5.května DO 16.května 2020

K zápisu do mateřské školy s sebou přineste:

  • vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
  • vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)
  • kopii rodného listu
  • pokud Váš lékař nemůže potvrdit evidenční list, tak si prosím stáhněte Čestné prohlášení k očkování a k němu doložte kopii očkovacího průkazu

Je doporučeno nenavštěvovat praktického lékaře, proto nám postačí čestné prohlášení o tom, že je dítě řádně očkováno, a to doložíte kopií očkovacího průkazu.

ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SI MŮŽETE BUĎ STÁHNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO SI JE MŮŽETE VYZVEDNOUT V MATEŘSKÉ ŠKOLE (po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ – viz kontakty)

Vzhledem k nastalé situaci budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Proto upřednostňujeme podání žádosti spolu s ostatními dokumenty těmito způsoby:

  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • v krajním případě osobní předání v mateřské škole (zavolat ředitelce MŠ a domluvit si schůzku)

Od 2.května bude na bráně Mateřské školy k dispozici schránka, do které můžete své žádosti vhazovat. Do žádosti uvádějte prosím svá telefonní čísla. Formou SMS Vám přijde identifikační číslo, pod kterým Vaši žádost budu evidovat. Po uzavření zápisu do mateřské školy tj. 16.května 2020 budu vydávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy. Tuto informaci naleznete pak na naších webových stránkách 27. května v sekci INFORMACE K ZÁPISU – složka Zápis do MŠ 2020, kde pod svým identifikačním číslem naleznete to, zda jste byli do školky přijati či nikoli.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školky. Děkuji