info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Informace k přijímacímu řízení

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na šk.rok 2024/2025

BUDE PROBÍHAT 14. a 15.května od 08,00 – 16,00 hodin (úterý, středa)

K zápisu do mateřské školy s sebou přineste:

  • vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
  • vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)
  • kopii rodného listu

ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST SI MŮŽETE BUĎ STÁHNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK (dokumenty k přijímacímu řízení), NEBO SI JE MŮŽETE VYZVEDNOUT V MATEŘSKÉ ŠKOLE během Dne otevřených dveří, nebo po telefonické domluvě s ředitelkou mateřské školy tel. 734583701

Po předání potřebných dokumentů Vám bude přiděleno identifikační číslo, pod kterým Vaši žádost budu evidovat. Po uzavření zápisu do mateřské školy budu vydávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy. Tuto informaci naleznete pak na naších webových stránkách 1.června v sekci INFORMACE K ZÁPISU – složka Zápis do MŠ 2024, kde pod svým identifikačním číslem naleznete to, zda jste byli do školky přijati či nikoli.

Kritéria k přijímacímu řízení budou zveřejněna během měsíce dubna 2024. 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školky. Děkuji

Kritéria pro přijetí šk.rok 2024 – 2025