info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Historie školy

Historie mateřské školy se datuje k roku 1977. 1. září byla otevřena I. třída a to v provizorních prostorách ubytovny Jihostroje. V říjnu téhož školního roku byla otevřena II. třída v budově zemědělského učiliště. V dubnu roku 1978 byla otevřena III. třída, též v prostorách učiliště.

Nejdůležitějším datem naší školky se stal 25. únor 1980, kdy byla městem slavnostně předána nově postavená budova, do rukou tehdejší p. ředitelky Lenky Kardové. Provoz byl zahájen 3.3. 1980 s kapacitou 4 tříd a samostatnou jídelnou.

Školní rok 1992-1993 zahájila mateřská škola trojtřídní provoz, téhož roku byla zrušena MŠ v obci Rozpoutí a děti byly zapsány na adresu MŠ Nové Domky. V r.1977 byly přijaty děti dvouleté z důvodu zrušení jeslí, na jejichž místě město začalo budovat knihovnu. Díky nízkému počtu dětí se na konci školního roku 1998  v MŠ počet tříd snížil na dvě.

Od září roku 1999  se v prostorách MŠ otevřelo dětské oddělení městské knihovny.

K 1.8.2010 se po rozhodnutí zřizovatele sloučily pracoviště: MŠ Nové Domky 643 a MŠ Nové Domovy 221.  Tehdejší paní ředitelka Hana Voglová (Nové Domovy) přebrala pod svá křídla další dvě třídy z Nových Domků, vedla tedy provoz dvou budov a sedmi tříd. V období května-srpna r. 2010 procházela MŠ Nové Domky rozsáhlou rekonstrukcí. V této sestavě fungovala do r.2018.

Od 1.1.2019  došlo k odloučení pracovišť, MŠ Nové Domky prošla rozsáhlou rekonstrukcí, obě oddělení knihovny byly přesunuty do nových prostor nad KD a MŠ se rozrostla o dvě nově zrekonstruované třídy. V lednu 2019 se tedy zahájil provoz čtyř smíšených tříd pod vedením nové paní ředitelky Bc. Zdenky Sípalové.

Do historie mš Nové Domky se zapsaly paní ředitelky:

Libuše Drhovská (1977-1979)

Lenka Kardová (1979-1982)

Krista Svobodová (1982-1995)

Alena Zegermacherová (1995-2007)

Hana Trajerová (2008-2010)

Hana Voglová

Jana Bartyzalová

Bc. Zdenka Sípalová