info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

ČERVENÁ třída

Třídní učitelky:

Rigová Eva

Bc. Janoušková Martina

Červená třída se nachází v prvním pavilonu (bývalá knihovna) v dolním patře. Počet dětí ve třídě 28, ve věku 3 – 7 let.