info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – letní prázdniny (červenec, srpen)

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝ ŠKOL:

MŠ 1.MÁJE 01.07. – 12.07. 2024

 MŠ NOVÉ DOMKY – 15.07. – 02.08. 2024

MŠ NOVÉ DOMOVY 05.08. – 23.08. 2024

26.08. – 31.08. 2024 mají otevřeno všechny mateřské školy 

Školní rok začíná v pondělí 03.09. 2024 

Postup ve své mateřské škole:

  • docházku dítěte v termínu od 15.07. – 02.08. 2024 nahlásíte u svých třídních paní učitelek (platí pro děti z MŠ Nové domky) 

Postup do náhradních mateřských škol:

  • termín pro odevzdání žádostí do náhradních mateřských škol je do 31.5. 2024 (31.května 2024 – pátek)
  • spolu s vyplněnou žádostí, kdy Vaše dítě bude navštěvovat náhradní mateřskou školu, budete potřebovat kopii evidenčního listu a zmocnění vyzvedávání
  • žádost si můžete vytisknout níže, nebo požádat paní učitelky 
  • kopii evidenčního listu a zmocnění pro předávání dítěte Vám dáme v mateřské škole (na vyžádání)
  • žádost a ostatní dokumenty si SAMI odnesete do náhradních mateřských škol
  • na pozdější podávání žádostí po termínu 31.května 2024 nebude brán zřetel, je proto důležité si termín pohlídat a včas vše zařídit

DALŠÍ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA. 

Dokumenty k prázdninovému provozu:

Schválení prázdninového provozu – Rada města Kaplice 2023-2024

Harmonogram prázdninový provoz 2024

Žádost do náhradní MŠ – univerzální 2024