info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – letní prázdniny (červenec, srpen)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.07. DO 16.07. 2021 a pak OD 09.08. DO 27.08. 2021 UZAVŘENA (schváleno Radou města Kaplice)

Mateřská škola Nové domky 643 Kaplice 382 41 bude otevřena od 19.07. do 06.08. 2021 v omezeném režimu. 

Je možnost náhradní mateřské školy:

  • Nové domovy od 09.08. – 27.08. 2021 (viz příloha Žádost MŠ Nové domovy)
  • 1. Máje od01.07. – 16.07. 2021 (viz příloha Žádost MŠ 1.Máje)

Přehled najdete v příloze – Harmonogram letních prázdnin (barevně vyznačené)

Do konce 16.června je proto nutné přinést vyplněnou žádost přímo do náhradní mateřské školy a nahlásit docházku dítěte u nás v MŠ v době otevření!!! (Odevzdávat budete v dané mateřské škole – žádosti do náhradních mateřských škol si můžete vyzvednout u paní učitelek nebo stáhnout z webových stránek)

DO NÁHRADNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPOLU SE ŽÁDOSTÍ BUDETE POTŘEBOVAT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU A ZMOCNĚNÍ PRO VYZVEDÁVÁNÍ – VŠE VÁM VYDAJÍ PANÍ UČITELKY NA VYŽÁDÁNÍ NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY.

Při omezeném provozu si podle školního řádu ponechají děti doma tito rodiče:

  • nezaměstnaní
  • rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené
  • rodiče, kteří čerpají dovolenou

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.září (úterý) 2021 budeme se na Vás těšit 😊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRÁZDNINY – TABULKA

Žádost do náhradní MŠ – 1.Máje

Žádost do náhradní MŠ – Nové domovy