info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Jak s dítětem mluvit o MŠ

Zápisy do mateřské školy se blíží, a tak bychom Vám chtěly být nápomocny v tom, jak připravit Vaše dítě na nástup do MŠ.

Jak s dítětem o mateřské škole mluvit a jak na vstup dítě připravit?

 • říci dítěti proč bude do školky chodit  (např. protože maminka musí jít do práce, některé děti přijímají argument, že maminka chodí do práce, tatínek chodí do práce a dítě má tedy také svou práci, tj. školku)
 • seznámení dítěte se školkou – prohlédne si třídu, hračky, krátký kontakt s budoucí paní učitelkou a dětmi
 • společný nákup např. bačkůrek
 • mluvit o školce se známým dítětem, které do školky chodí rádo
 • vyprávění rodičů o tom, jaké to bylo, když do školky chodili oni
 • seznamovat dítě s výhodami školky – mnoho nových kamarádů, písničky, básničky
 • číst příběhy, jejichž hrdinové chodí do školky

Jak dítěti pomoci připravit se na školku?

 • Trénujte sebeobsluhu a veďte dítě k samostatnosti- zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí.
 • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Nikdy mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne….“.
 • Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. V opačném případě bude dítě nešťastné, ztratí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 • Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny, nebo nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě, pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.