info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Národní plán obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami

Z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 byla naší Mateřské škole Nové domky 643, Kaplice poskytnuta dotace ve výši 64 000 Kč na pořízení digitálních učebních pomůcek.

Více informací v dokumentu

Národní plán obnovy