info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Obědy pro jihočeské děti

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o tom, že mateřská škola je zapojena do projektu Obědy pro jihočeské děti.

V případě, že do cílové skupiny spadáte a máte zájem, tak se prosím nahlaste do 13.10. 2023 u ředitelky mateřské školy.

Děkuji Bc. Sípalová Zdeňka

 

INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje. Nejprve je tedy nutné vyřídit si u organizace poskytující školní stravování (tj. ve škole, samostatné jídelně, internátu) přihlášku ke stravování a až poté je možné požádat o příspěvek na školní stravování.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

 

Více informací o projektu naleznete na www stránkách

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Obědy pro jihočeské děti