info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Na základě podaných žádostí a splněných kritérií přijímacího řízení byly přijaty tyto děti k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643, 382 41 Kaplice, a to na školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude probíhat v pátek 07.06. 2023 od 8 hodin do 14 hodin (pokud by byl termín nevyhovující, tak prosím kontaktujte ředitelku MŠ – 734 583 701)

Pokud by Vaše dítě do naší mateřské školy nenastoupilo, tak prosím tuto skutečnost oznamte co nejdříve. Děkuji

Bc. Sípalová, ředitelka MŠ

PŘIJATÉ DĚTI:
MSND-Z-2024-34
MSND-Z-2024-20
MSND-Z-2024-26
MSND-Z-2024-03
MSND-Z-2024-02
MSND-Z-2024-10
MSND-Z-2024-21
MSND-Z-2024-12
MSND-Z-2024-28
MSND-Z-2024-05
MSND-Z-2024-17
MSND-Z-2024-33
MSND-Z-2024-09
MSND-Z-2024-32
MSND-Z-2024-31
MSND-Z-2024-13
MSND-Z-2024-27
MSND-Z-2024-29
MSND-Z-2024-15
MSND-Z-2024-14
MSND-Z-2024-24
MSND-Z-2024-23
MSND-Z-2024-06
MSND-Z-2024-07
MSND-Z-2024-30
MSND-Z-2024-25
MSND-Z-2024-18
MSND-Z-2024-01
MSND-Z-2024-04

Výsledky přijímacího řízení 2024